Avisenes samlede driftsinntekter gikk ned 73 millioner kroner, eller 0,6 prosent, i 2019, viser tall fra Medietilsynet.

Kombinert med en svak økning i driftskostnadene ble driftsresultatet om lag 22 prosent lavere enn i 2018. Det samlede driftsresultatet for avisene var på 644 millioner kroner i 2019.

Papiravisene spiser av inntektene

Avisene har mistet 1,3 milliarder kroner i driftsinntekter de siste fem årene, noe som tilsvarer 10 prosent. Samtidig er kostnadene redusert med 1,2 milliarder kroner, også det 10 prosent.

Annonseinntektene gikk ned i 2019, men brukerinntektene økte. Også de digitale inntektene økte, men veide ikke opp for inntektsfallet knyttet til papiravisene.

– Her ser vi et tilbakefall fra 2018 da de digitale inntektene til avisene økte mer enn inntektsfallet på papir, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Må satse digitalt

Mange aviser er fremdeles avhengige av inntekter fra papirutgavene. 71 prosent av inntektene til avisene kom i 2019 fra enten abonnementer på papiravisa eller abonnement på både nett- og papirutgaven.

Ifølge Medietilsynets økonomirapport er aviser som får produksjonstilskudd, ofte små aviser, i mindre grad digitaliserte enn aviser med stort opplag og høye inntekter. Medietilsynet mener også de små avisene må sørge for å ha et godt digitalt tilbud dersom de vil nå leserne framover.

Venter inntektsfall i 2020

Koronakrisen har ført til et betydelig fall i annonseinntektene for hele mediebransjen i 2020, og Medietilsynet venter derfor at inntektsfallet til avisene forsterkes i år.

– Mange aviser rapporterer om ytterligere inntektsbortfall på grunn av koronasituasjonen, men det er for tidlig å slå fast hvor store tapene blir i 2020, sier Velsand.

Esa skal nå godkjenne regjeringens midlertidige kompensasjonsordning for koronarammede medier, som har ei ramme på 300 millioner kroner. Medietilsynet åpner for søknader til ordningen fra 4. august.

– Vi legger opp til en rask behandling og har som mål å betale ut kompensasjonen innen utgangen av august, sier Velsand.

(©NTB)