Svein Magne Roten sin masteroppgave på øyesykdommen keratokonus, vant for noen uker siden den tradisjonsrike prisen «Sølvretinoskopet», som deles ut av Norges Optikerforbund.

Roten er optiker og optikerpartner i Specsavers på Strømmen, hvor han gjennom flere år har møtt kunder med øyesykdommen keratokonus. En sykdom man har visst lite om behandlingen av. I mastergradsoppgaven sin har han undersøkt den sjeldne øyesykdommen og pasienters syn og livskvalitet.

– Det er veldig gøy med pris, og jeg setter stor pris på det, men det viktigste for meg er at pasientene får den hjelpen de trenger. Det er viktig at optikere har god kompetanse på keratokonus. Det er en uhelbredelig sykdom, i tillegg til at ikke alle får effekt av dagens behandlingsmuligheter. Det gjør at mange er avhengig av god hjelp fra optikeren sin, sier Roten.

Forskningen har gått ut på å samle inn data fra pasientgruppa og deretter utvikle spesiallinser til disse.

– Jeg begynte å tilpasse linsene og så at mange fikk bedre synsfunksjon. Da begynte jeg å dokumentere opplevelsen til pasientene, og hvordan de mente bruk av linsene påvirket livene deres. Og det viste seg at justeringen jeg hadde gjort var veldig gunstig. Dette er jo en sykdom man som oftest får tidlig i livet. Hvis man får et skikkelig hjelpemiddel såpass tidlig, så har dette forhåpentligvis mye å si for livskvalitet gjennom hele livet, sier Roten.

Mange gode bidrag i år

Generalsekretær i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo, sier at nivået i år har vært sjeldent høyt.

– Det som ligger til grunn er en totalvurdering av hele mastergraden. Juryen vektlegger både skriftlig og muntlig fremlegging av forskningen, i tillegg til evnen til å svare for seg på spørsmål fra fagfolk. Vi mener at det han har funnet ut av er viktig for optikerne som møter pasienter og kunder daglig. Og keratokonus er faktisk ganske vanlig. Det han har gjort er å føre til at optikerne rundt om i landet blir litt bedre, rett og slett. I år var det veldig mange gode kandidater, så han burde være veldig fornøyd, sier Haugo.

Sjelden hornhinnesykdom

Keratokonus er en sykdom i hornhinnen som påvirker både synet og øyehelsen. Sykdommen starter vanligvis et sted mellom alderen 15 og 25, og kan være vanskelig å korrigere med briller og vanlige kontaktlinser. De som får sykdommen, har den livet ut.

Også Norges Blindeforbund hyller arbeidet.

– Det som skjer når du får denne hornhinnesykdommen, er at alt endrer form. Alt blir forvridd. Vi er opptatt av alle sykdommer som påvirker synet. Dette er kjempeviktig arbeid og vi gratulerer Svein Magne! Vi håper oppgaven kan føre til mer forskning og mener det er viktig med mer forskning på øyehelse, sier Inga-Britt Kjellevold Haugen.

Fakta om keratokonus

  • Keratokonus er en tilstand hvor hornhinnens sentrale del buker fremover.
  • Tilstanden debuterer i tenårene og gir i økende grad dårligere syn og forvrengning av synsinntrykkene.

  • Forekomsten av keratokonus oppgis litt forskjellig, fra 1 per 500 til 1 per 2000 mennesker.

  • Ved fødselen er hornhinnene normale, og tilstanden oppstår oftest i tenårene.

Kilde: NHI