Svarer på dine spørsmål i nettmøte om livmorhalskreft: – Det aller viktigste er at du sjekker deg

STILLER TIL NETTMØTE: Kristian Nordlie, overlege ved Ahus med fagansvar for gynekologisk kreft.

STILLER TIL NETTMØTE: Kristian Nordlie, overlege ved Ahus med fagansvar for gynekologisk kreft. Foto:

Det er tid for årets #sjekkdeg-kampanje, og torsdag 17. september svarer Ahus-overlege Kristian Nordlie dine spørsmål om blant annet HPV-virus, celleprøver og livmorhalskreft på rb.no.

DEL

– Dette handler i bunn og grunn om at det er viktig å sjekke seg for celleforandringer som kan bli til livmorhalskreft, sier Kristian Nordlie, overlege med fagansvar for gynekologisk kreft ved Ahus.

Han viser til den årlige #sjekkdeg-kampanjen, som ble startet av journalisten Thea Steen etter at hun selv fikk livmorhalskreft. Steen døde året etter, 26 år gammel – men engasjementet for at andre kvinner ikke skulle oppleve det samme som henne lever videre gjennom fokuset på nettopp denne kreftformen i september hvert år.

I den forbindelse stiller Ahus-legen i nettmøte på rb.no torsdag 17. september fra klokka 13-14 for å svare på det du lurer på. Du kan sende inn spørsmålene dine allerede nå (se lenger ned i saken).

Gode prognoser

– Du understreker selve budskapet i denne årlige kampanjen, nemlig at det er viktig at kvinner sjekker seg med tanke på å oppdage livmorhalskreft. Hvorfor er det så viktig?

– Dette er en krefttype som også rammer unge kvinner, men det er gode prognoser på behandling av både forstadier til kreft og selve kreftsykdommen dersom man oppdager celleforandringer tidlig. Derfor er det viktig å ta regelmessige celleprøver. Erfaringsmessig ser vi at det tar litt tid før disse celleforandringene eventuelt utvikler seg til kreft, så det er tilstrekkelig at man sjekker seg hvert tredje år. Merker du unormale blødninger, smerter og lignende utenom dette, er det viktig å ta kontakt med lege, sier Kristian Nordlie.

Kreftregisteret sender jevnlig ut #sjekkdeg-påminnelser til norske kvinner med oppfordring om å ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år fram til fylte 69 år, men det er opp til den enkelte selv å bestille time for dette.

– De fleste gjør dette hos fastlegen eller går til en gynekolog, sier Nordlie.

Han oppfordrer alle kvinner til å ha en fast rutine på denne sjekken.

– Vi vet at dette er svært viktig, og undersøkelser viser at kvinner som får tatt en enkel celleprøve regelmessig hvert tredje år kan redusere livstidsrisikoen for å utvikle livmorhalskreft med 80 prosent. Vaksinering mot HPV har også vist seg meget effektiv i å forebygge celleforandringer, og dermed livmorhalskreft, så dette er definitivt en kreftform vi kan redusere omfanget av. Det viser seg også at bare rundt halvparten av de drøyt 300 som får diagnosen livmorhalskreft hvert år, har tatt en celleprøve i løpet av de siste fem årene, opplyser Kristian Nordlie.

Fakta

  • Livmorhalskreft er den vanligste kreftformen hos kvinner under 35 år, og er på verdensbasis den fjerde største kreftformen som rammer kvinner.
  • Mer enn 80 prosent av nye tilfeller av livmorhalskreft oppstår i land uten et organisert masseundersøkelsesprogram.
  • 355 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2018. Årlig får rundt 60.000 kvinner i Europa livmorhalskreft, og nesten 30.000 dør av sykdommen.
  • De fleste tilfeller av sykdommen skyldes smitte med Humant papillomavirus (HPV). Langvarig bruk av p-piller kan i noen tilfeller være en årsak, og kvinner som har født barn i ung alder (før fylte 17 år) har økt risiko. Tidligere strålebehandling for annen kreft i samme kroppsområde er også en risikofaktor.
  • Den beste måten å forebygge sykdommen på er å oppdage forstadier ved å ta celleprøver fra livmorhalsen. I tillegg er vaksine mot HPV-smitte nå inne i barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Behandling av forstadier kan forhindre nye tilfeller av livmorhalskreft.

Kilde: Kreftregisteret

Både jenter og gutter vaksineres

I disse dager får både jenter og gutter på 7. klassetrinn tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV), som er den viktigste årsaken til livmorhalskreft hos kvinner, men som også blant annet kan føre til kreft i endetarm (anus) hos begge kjønn, samt til kreft i skjede og ytre kjønnsorganer hos kvinner og på penis hos menn.

– Hensikten med vaksinen er å beskytte seg mot HPV er å forebygge kreft forårsaket av viruset, som har vist seg å være hovedårsaken til utviklingen av livmorhalskreft. HPV smitter via hud og slimhinner, for eksempel gjennom seksuell kontakt, opplyser Kristian Nordlie.

De aller fleste får en eller flere HPV-infeksjon i løpet av livet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), men de går oftest over av seg selv uten noen form for behandling.

Fordi vaksinen virker forebyggende, gir den best beskyttelse når den gis til barn/unge før de utsettes for smitte. Derfor får de tilbud om dette som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i 7. klasse, i god tid før gjennomsnittlig seksuell debut, opplyser FHI i et brev til elever og foresatte.

Laster nettmøte...

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken