Gå til sidens hovedinnhold

Sunne økosystemer er alt for å sikre livsgrunnlaget, verne arbeidsplassene, motvirke klimaendringene og bevare naturen

Leserinnlegg

Gratulerer med verdensmiljødagen 5. juni. Årets tema er restaurering av natur, og med det er FNs tiår for naturrestaurering i gang. Mens regjeringen har satt et mål om å restaurere 15 % av naturen innen tiåret er omme, er vi i Akershus SV mer ambisiøse enn dette for kommunene våre. Valgene for hvordan vi vil ha det i årene fremover skjer nå. Restaurering av naturområder og arter er nødvendig om vi skal klare å stoppe det store tapet av biologisk mangfold som skjer her og nå.

Da den internasjonale dagen for biologisk mangfold ble markert den 22. mai, var det under slagordene «vi er en del av løsningen» og «våre løsninger er i naturen». Det er en anerkjennelse om at biologisk mangfold fortsatt er svaret på flere utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling. Alt fra naturbaserte løsninger til klima, helseproblemer, bærekraftig livsgrunnlag, mat- og vannsikkerhet; er biologisk mangfold utgangspunktet for å se klimakrisen og naturkrisen i sammenheng, og er grunnlaget for å løse dem sammen.

Det er også en anerkjennelse at det krever at Norges internasjonale forpliktelser og innsats følges opp med ambisiøse mål nasjonalt og handling lokalt. Med fjord, skog, våtmark og dyrkbar jord; er Akershus svært rik på biologisk mangfold, som vi må ta godt vare på og forvalte til nytte for både mennesker og miljø. Vi må derfor snarest sette i gang kartleggingsarbeidet av våre sårbare områder og utarbeide egne restaureringsplaner.

Målet med restaurering av ødelagt natur er å legge til rette for den naturlige helingsprosessen slik at økosystemene reparerer seg selv. Det er bare med sunne økosystemer vi kan sikre livsgrunnlaget, verne arbeidsplassene, motvirke klimaendringene og stoppe sammenbruddet av biologisk mangfold. Så vet vi jo dessverre at ved restaurering av natur klarer vi ikke å få tilbake det innfløkte økosystemet som var. Det er derfor bedre at vi ikke ødelegger i første omgang.

Men vi har i dag storstilt utbygging i kommunene våre med nedbygging av matjord og natur. Dette ødelegger vårt naturlige mangfold, og artene våre blir borte. Akershus er et av landets største kornfylker (ca. 75 % av kornarealet ligger i Nes, Lillestrøm, Aurskog-Høland, Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll, Gjerdrum og Nittedal), men jordbruksarealet i Romerike har sakte, men sikkert gått dessverre ned de seneste årene. Denne trenden forsterkes av at mer og mer av matjorda legges under betong og asfalt. Spesielt ille er det for våre pollinerende insekter. Vi har en nullvisjon for videre tap. Vi må sikre restaurering av natur og sørge for tilbakesetting når store utbygginger blir godkjent. Bygger vi ned et sted i en kommune, må vi restaurere tilsvarende areal et annet sted.

Naturrestaurering og kartlegging av våre sårbare områder må prioriteres. Uten kunnskapen om hvor skoen trykker, vet vi ikke i hvilken ende vi må begynne. Vi må passe på vassdragene våre, ta vare på hundremeter skogene og verne blomsterengene. Vi må sørge for at friluftslivet ikke skades mer enn nødvendig, slik at kommende generasjoner får glede av vår natur, men også for at matjorden og epletrærne skal blomstre.

Hver eneste kommune burde ha en dedikert ansatt som passer på naturrestaureringsarbeidet i kommunen, og sørger for at hensynet til naturen tas i enhver utbyggingsplan. Det må innhentes tilstrekkelig og oppdatert kunnskap, også i samarbeid med nasjonale kompetansemiljøer.

FN har gitt oss ti år for å forebygge, stoppe og reversere nedbrytningen av økosystemer på hvert kontinent og i hvert hav; men naturen ødelegges her og nå. Vi må stoppe tapet av natur, da blir jobben med å restaurere det som er ødelagt overkommelig, også her hjemme.

Kirsti Bergstø og Haitham El-noush - 1. og 2. Stortingskandidat for SV i Akershus valgkrets

Kommentarer til denne saken