Gå til sidens hovedinnhold

Studier overrasker: Hvor farlig er egentlig snus?

Artikkelen er over 1 år gammel

Ifølge helsemyndighetene må du for all del ikke begynne å snuse. Mens enkelte eksperter anbefaler det for røykere. Hva er sannheten?

(Nettavisen) De siste ti årene har det blitt stadig færre dagligrøykere, men samtidig har andelen daglige snusere økt kraftig.

For ti år siden var det 21 prosent av befolkningen som røykte daglig. I dag er tallet nede på 12 prosent. Antallet som snuser er gått fra 6 til 12 prosent.

Nå er det flere snusere enn røykere i Norge. Det gjør helserisikoen ved snus langt mer aktuell.

Ifølge norske helsemyndigheter er det mye helserisiko med snus. Men enkelte eksperter mener det er lite relevant om det ikke sammenlignes med andre tobakksprodukter.

Kan føre til psykose?

Den siste tilgjengelig rapporten «Helserisiko ved snusbruk», sluppet av Folkehelseinstituttet (FHI) kom i høst. Ifølge rapporten, som er et sammendrag av eksisterende forskning, er det større fare for enkelte typer kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2.

Studiene er fokusert på brukere av det som kalles svensk snus. Med andre ord den typen snus vi er vant med i Norge.

Men studien har også fått kritikk, når den har holdt seg med påstander om at snus kunne føre til «økt risiko for ikke-affektiv psykose», og økt respons på kokain.

Risiko ved snusing

Ifølge Folkehelseinstituttet er det sannsynlig at snusbruk øker risikoen for følgende helseproblemer:

  • Kreft i spiserøret og bukspyttkjertelen
  • Høyt blodtrykk blant menn
  • Diabetes type 2 og metabolsk syndrom
  • For tidlig fødsel hos kvinner
  • Dødelighet etter hjerteinfarkt og hjerneslag

Og enkelte problemer konkluderer FHI at er «mulig» snus øker risikoen for:

  • Dødeligheten ved kreftdiagnose
  • Ikke-affektiv psykose, vektøkning og fedme
  • Dødfødsel
  • Keisersnitt
  • Redusert fødselsvekt for barnet

Hvis du blir bekymret av å lese dette, kan du betrygge deg med at studien fra FHI også konkluderer med at snusbruk reduserer risikoen for Parkinson sykdom.

Overdrevet?

Studiene fra norske helsemyndigheter er også kritisert for å ha overdrevet risikoen for å utvikle bukspyttkjertelkreft.

En stor svensk studie fra 2017 konkluderte med at de som snuser ikke rammes mer av bukspyttkjertelkreft enn andre.

Forskningsleder Karl Erik Lund ved FHI mener det er god grunn til at myndighetene bør dempe advarslene til befolkningen om snusbruk. Han mener studien ikke gir et godt bilde av snus opp mot andre tobakksprodukter.

Ifølge ham er det lite vits i å studere snus isolert sett, opp mot å ikke bruke noen tobakksprodukter. For de senere årene har mange byttet ut den tradisjonelle tobakken med snus. Det gir en enorm helsegevinst, mener Lund.

– Den unnlater å sammenligne risiko fra snusbruk med risiko fra røyking. Majoriteten av snusbrukere kommer fortsatt fra røykerne. For røykerne og tidligere røykere vil det være nyttig å få kunnskap om risikoforskjell mellom produktene, sa Karl Erik Lund like etter rapporten ble publisert.

TOBAKKSFRI SNUS: Det er mange paradokser på snusfeltet. Dette er tobakksfri snus, og den er forbudt i Norge.

TOBAKKSFRI SNUS: Det er mange paradokser på snusfeltet. Dette er tobakksfri snus, og den er forbudt i Norge. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Gode nyheter for snusere

På den andre siden av atlanteren har amerikanerne beveget seg i retning av en langt mer liberal linje overfor snus.

Snus slik vi kjenner den utviklet seg i Sverige. Og i EU er det kun lov å kjøpe og selge snus i Sverige og Norge. Det er landene som begge har en stor andel snusere.

Men i USA vokser markedet i rekordfart. For kort tid siden fattet den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) en viktig beslutning.

Svensk snus som selges i USA kan markedsføres som et mindre skadelig alternativ til sigaretter.

Med det følger amerikanske myndigheter en linje som kalles «skadereduksjon», hvor de helst vil ha røykere over på snus fremfor at de fortsetter å røyke. Mens i Norge blir snus sammenlignet med å ikke bruke nikotinprodukter overhodet.

– Dagens beslutning gir rom for at selskaper kan markedsføre enkelte tobakksprodukter som mindre skadelige for forbrukere, men kun gjennom en grundig forskningsevaluering hos myndighetene, sier direktør Ned Sharpless i FDA.

I Norge har man på sin side kjørt en rekke helsekampanjer for å påvirke unge og gamle til å ikke ta opp snusboksen. På tross av kampanjer, har det vært enorm vekst i snusmarkedet i Norge.

Forskningsleder Karl Erik Lund er en av de fremste på tobakksforskningen i Norge. Han mener Norge burde innta en langt mer pragmatisk linje overfor snus.

– Bør dette gjøres i Norge også?

– Ja, absolutt. Røykerne i Norge tror helt feilaktig risikoforskjellen mellom snus og sigaretter er liten, mens anslagene til medisinske ekspertgrupper tilsier at røyking er langt farligere, sier han til Nettavisen.

Lund er dermed bekymret for at nordmenn tar feil valg, fordi de ikke er informert om skadeforskjellene.

– Forskningen viser at røykerne fortsatt utgjør majoriteten blant snuserne. Blant de omtrent 500.000 dagligrøykerne i Norge må vi derfor anta at det er et stort reservoar av potensielle snusere, sier Lund.

– Ingen god idé

ADVARER: Overlege og forsker Tom K. Grimsrud mener det er ingen god idé å sammenligne sigaretter og snus.

ADVARER: Overlege og forsker Tom K. Grimsrud mener det er ingen god idé å sammenligne sigaretter og snus. Foto: Kreftregisteret

På den mer restriktive linjen har man forsker og overlege Tom K. Grimsrud. Han mener det er ingen vits i å sammenligne snus med sigaretter, og at det er restriktiv linje som gjelder.

Til Nettavisen forteller han at Norge burde overhodet ikke følge i USAs spor.

– Jeg synes ikke det er noen god idé å følge blindt i sporene etter USA, hverken når det gjelder klima- eller helsepolitikk, sier Grimsrud.

Han presiserer at å kutte røyking fortsatt er det desidert viktigste punktet for å forbedre folkehelsen, men at andre hensyn må tas.

– Snus er blitt populært, også blant unge aldri-røykere, blant annet ved hjelp av massiv omtale og markedsføring på sosiale nettsteder.

– Folkehelseinstituttet har nylig gått gjennom dokumentasjon om helseskader ved snus, og den taler ikke til snusens fordel, sier han til Nettavisen.

SNUSBUTIKK: Nordmenn tror i gjennomsnitt at snus er omtrent 20 prosent mindre farlig enn sigaretter. Medisinske eksperter sier omtrent 90 prosent.

SNUSBUTIKK: Nordmenn tror i gjennomsnitt at snus er omtrent 20 prosent mindre farlig enn sigaretter. Medisinske eksperter sier omtrent 90 prosent. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Nordmenn tror feil

Ifølge en undersøkelse tror nordmenn at snus er omtrent 20 prosent mindre skadelig enn røyking. Medisinske eksperter mener imidlertid det er sannsynligvis nærmere 90 prosent.

Det mener forskningsleder Karl Erik Lund er et stort problem, og mener det er gode grunner til å kutte ut sigaretter til fordel for snus.

– Feiloppfatningen har vært stabil over en 16-årsperiode, helsemyndighetene har lenge vært kjent med at de eksisterer, men har likevel vært tilbakeholdne med å gjøre forsøk på å korrigere det, sier Lund.

Han mener at blant de omtrent halv million daglige røykerne i Norge er mange potensielle snusere, som kan spare både egen helse og det offentlige helsevesenet for store problemer.

Kommentarer til denne saken