Den er skapt gjennom dårlig politisk handverk. Krisen er politisk fordi politikerne forsvarer det de har gjort feil istedet for å korrigere feilene.

Her er det som burde vært gjort. Det gir seg selv hva som må korrigeres. Det er ikke umulig. Det må gjøres.:

Vannkraft er en felles ressurs og det er viktig at politikerne forstår at det er Statens oppgave å forvalte den best mulig til det beste for folket.

Dvs. stabil leveranse til alle, til lavest mulig pris året rundt, uten avgifter og uten påslag for avkastning til eier (staten), kun påslag for vedlikehold av produksjonsutstyr/midler og nettet. Utbygging finansieres over statsbudsjettet ikke gjennom påslag i prisen. Her gjelder ikke markedskreftene.

Det er viktig at alle har lik tilgang til denne felles ressursen. Hvis noen ikke har råd til denne ressursen, når den leveres til lavest mulig pris, må samfunnets oppgave være å forbedre vedkommendes økonomiske situasjon med ulike tiltak finansiert over statsbudsjettet. Å redusere prisen til slike forbrukere eller øke prisen på ressursen til den som kan betale mer er lettvint men feil løsning.

Staten får inntekter fra virksomhet som i markedet selger sine produkter og tjenester med god avkastning. Tilgangen til billigst mulig kraft er viktig for å lykkes i konkurransen i innenlandske såvel som utenlandske markeder.

Vi handler nødvendigvis med omverdenen og det gjelder å fokusere på virksomhet som bidrar positivt på BNP. Graden av selvforsynthet er viktig i sammenhengen og må også få fokus.

Overskudd i handelen med omverdenen er enormt viktig. Vi kan ikke være selvforsynt på alle områder. Vi har ikke alle de råstoffer som skal til.

Naturgitte ressurser må forvaltes best mulig, dvs. primært benyttes til å skape virksomhet/arbeidsplasser i Norge. Det gjelder ikke bare vannkraft, men også mineraler, olje, gass, og kull. Det er viktig å ha i bakhodet at dette er ressurser andre land nytter til å skape virksomhet som konkurrerer ut våre virksomheter.

Best mulige infrastrukturer er viktig for at samfunnet skal fungere best mulig. Strøm produksjon og distribusjon er en viktig slik!