Striden om skoletomta: Mener kommunen overhører statsråden

Kommunen nekter å lytte til statsrådens anmodning om å begrense inngrepet i dyrket mark for å bygge ny skole. Det mener grunneierens advokat.