De forskjellige politiske partiene er stort sett kommet i gang med sin nominasjon foran stortingsvalget 2017.

Frp-trioen består av Kari Kjønaas Kjos fra Lørenskog, Ib Thomsen fra Nittedal og Hans Andreas Limi fra Bærum.

Ib Thomsen har over 10 års deltakelse i nasjonalforsamlingen.

– Jeg synes fortsatt det er inspirerende å delta i rikspolitikken.

Kari Kjønaas Kjos er inne i sin tredje periode på tinget. Hun har ledet helse- og omsorgskomiteen gjennom den siste perioden.

– Hva blir viktigst i neste periode?

– Vi har påbegynt en rekke opptrappinger innen sykehus, forskning, kompetanseheving, ledelse, psykisk helsevern, eldreomsorg, barn og unges oppvekstvilkår og rehabilitering. Nå må vi følge opp dette arbeidet i budsjettsammenheng, og med struktur og lovendringer.

Kjønaas Kjos tilføyer at hun er opptatt av å endre fokus i helsepolitikken, fra system og over til bruker og pasient.

– Dette arbeidet tar tid og krever store og små endringer, samt en holdnings- og kulturendring.

Nominasjonskomiteen ledes av Thomas Jacobsson.