Politiet gir grønt lys til stenging av Storgata

MINDRE VOLD OG BRÅK: Politiet mener stenging av torgata i helgene vil føre til mindre bråk og vold.

MINDRE VOLD OG BRÅK: Politiet mener stenging av torgata i helgene vil føre til mindre bråk og vold.

Artikkelen er over 4 år gammel

JESSHEIM: Stenging av Storgata førte til mindre bråk, vold og ordensforstyrrelser.

DEL

I et brev til Ullensaker kommune gir lensmann Morten Huse tommelen opp for å stenge Storgata for biltrafikk kveld og nattestid i helgene.

Ullensaker kommune har lenge ønsket dette. Nå ser det ut til at kommunen kan få viljen sin.

Evaluering

Lensmannen viser til en evaluering som politiet har gjort etter prøvestengingen av gata to helger i august 2010.

Da ble Storgata stengt fra lørdag klokken 18.00 til mandag klokken 07.00.

– Ved gjennomgang av politiloggen og straffesakssystemet, finner vi at det var et fåtall politioppdrag i Jessheim sentrum disse to helgene, skriver Huse i brevet.

Ingen straffbare forhold

Ifølge Huse var det kun to ordensmessige forhold som førte til bortvising eller innbrigelse hver av disse helgene, noe han påpeker er svært lavt sammenlignet med andre helger i 2010 og tilsvarende helger i 2009, 2011 og 2012.

– Det ble ikke registrert noen straffbare forhold som relateres til utelivet, som ordensforstyrrelser og vold, noen av disse to helgene, skriver Huse.

Lensmannen gjør det imidlertid klart at man ikke entydig kan trekke konklusjonen om årsakssammenhengen mellom stenging av Storgata og antall politioppdrag, da det er naturlige svigninger i publikumsantall og sammensetning, tilstedeværende politipatruljer, temperatur/vær som også er med å påvirke.

– Bedre kontroll

Huse mener likevel at prøvestengingen har vært vellykket sett fra politi- og samfunns/publikumsperspektiv.

– Politiet anser at å stenge Storgata kveld og natt i helgene er et tiltak som vil bidra til å redusere ordensproblematikken i Jessheim sentrum. Politiet får bedre oversikt og kontroll i sentrum, noe som trygger situasjonen for publikum, skriver Huse.

Positive politikere

Også politikere har tatt til orde for stenging av Storgata i helger.

Frps ordførerkadidat Tom Staahle er blant dem som er positiv.

Etter å ha vært med politiet ut på Jessheim en førjulshelg for et par år siden, mente Staahle at en stenging ville gjøre byen tryggere.

Blandingen av biler og myke trafikanter som kommer ut fra utesteder, fikk Staahle til å frykte for trafikksikkerheten.

Artikkeltags