Støre møtte pressen sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) etter et Nato-møte fredag ettermiddag.

– Nato er ansvarlig for sikkerheten til Nato-medlemmene, og det er bred oppslutning i alliansen om forpliktelsen og viljen til å forsvare hele Natos territorium, om å styrke Natos tilstedeværelse i østlige land og særlig Baltikum. Det handler om å øke Natos beredskap og om Natos kollektive forsvar av Nato-medlemmer, som vi sammen har et ansvar for, sier Støre.

Reaksjonsstyrke

Forsvarsministeren opplyser at Norge har meldt inn både land-, sjø- og luftbaserte styrker til reaksjonsstyrken NRF.

– Og det kan være aktuelt å bidra hvis vi får den henvendelsen. Foreløpig er ikke vi blitt bedt om å bidra med noe mer enn vi allerede gjør i Litauen. Kommer den henvendelsen, må det for det første gjøres en beslutning i regjeringen, og Stortinget må konsulteres før vi kan delta med et sånt bidrag, sier Enoksen.

– Når det er sagt, ser jeg det som viktig å bidra inn i alliansen i forhold til de forespørslene vi får, legger han til.

Russland ekskludert

Utenriksministeren sier Russlands angrep på Ukraina er så dramatisk at det ikke var noen tvil om suspensjonen fra Europarådet, noe som ble kjent tidligere fredag.

– Norge vil alltid strekke oss langt for å beholde medlemslandene i rådet, men Russlands angrep på Ukraina er så dramatisk at den russiske plassen ved bordet ikke kan forsvares, sier Huitfeldt.

I tillegg til Norge stemte 41 land for å utestenge Russland midlertidig.

Huitfeldt opplyser at Norge ikke har noen mulighet til å hjelpe nordmenn som vil ut av Ukraina fordi den norske ambassaden der nå er stengt og drives fra Warszawa.

– Nordmenn i Ukraina som vil ut, bes om å kontakte ambassaden i det landet de vil krysse over til for å få hjelp, sier Huitfeldt.