Store mengder kloakk rett ut i Nitelva: – Avløpsanlegget er kraftig overbelastet

Eierkommunene tilfører Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) langt mer avløpsvann enn det anlegget har kapasitet og tillatelse til å håndtere. Selskapet overholder heller ikke rensekravene.