Det siste året er det avdekket store mangler ved atomlageret i Himdalen, som er et kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt atomavfall (KLDRA), skriver Teknisk ukeblad (TU). Himdalen er et dalføre i Lillestrøm og Aurskog-Høland kommuner.

En rapport fra Norsk nukleær dekommisjonering (NND) viser blant annet at vann som renner inn i anlegget, ikke samles i tiltenkt kum, mangelfull driftsorganisering og overvåking av anlegget, og ureglementerte utslipp av radioaktivt tritium.

– Resultatene av gjennomgangen viser at KLDRAs sikkerhetskonsept ikke oppfyller alle kravene i IAEAs regelverk og internasjonal praksis, konkluderer rapporten.

IFE er uenige i at anlegget driftes for dårlig og skriver i et svar til TU at det er ingenting som tyder på at det er noen risiko for mennesker eller miljø.

– Vi har et løpende, omfattende program for miljøovervåkinger, som vi rapporterer videre, og det er ingen målinger som viser utslipp.

IFE bestrider varselet om tvangsmulkt og hevder de har levert nødvendige sikkerhetsrapporter og dokumentasjon.