Det er fortsatt svært sannsynlig at det blir stor vårflom i Nord-Norge og deler av Sør-Norge, ifølge varslingstjenesten varsom.no.

Snøværet og lave temperaturer har økt sannsynligheten, og snøsmeltingen ventes å komme i gang i hele landet fra midten av kommende uke på grunn av stigende temperaturer, heter det i analysen til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) flomvarslingstjeneste.

Sannsynligheten for stor vårflom er på 95 prosent i Nord-Norge. Stor vårflom er på oransje nivå som betyr en flom som kan medføre alvorlige skader.

Omkring tre uker

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90 prosent sannsynlighet for stor flom, mens i Sør-Norge er sannsynligheten for stor flom i Gudbrandsdalslågen omkring 75 prosent. Det samme gjelder i øvre deler av Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget – i tillegg til i høyereliggende deler på Vestlandet og i Agder.

– Det ventes stigende temperatur fra midten av kommende uke, først i sør, men også i nord mot slutten av uka. Hvis dette slår til, vil snøsmeltingen kunne komme godt i gang, og det vil føre til en merkbar vannføringsøkning i alle elver som kommer fra snødekte områder, sier Inger Karin Engen I NVE.

Først én til to uker senere er det ventet å komme en flomtopp. Tidspunkt og hvor stor den blir, er helt avhengig av hvordan været utvikler seg videre, står det i varselet.

Oppfordrer til tiltak

NVE oppfordrer beredskapsapparatet lokalt og innbyggerne til å følge med. Videre ber direktoratet alle flytte verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli rammet av en flom. Alt fra biler, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer til plast og annet avfall.

– Et viktig tiltak er å åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje forut for vårflommen, skriver NVE videre.

Varslingstjenesten Varsom er levert av NVE i samarbeid med Vegvesenet og Meteorologisk institutt.