Gå til sidens hovedinnhold

Stopp bilhatet!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagens regjering har startet i feil ende med å påføre billistene ytterligere kostnader.Det har blitt oppfordret til å bytte ut fossil bil til el-bil, hvor elbil eiere fikk en gulrot ved fri bompassering. Juni 2019 ble denne redusert og den vil reduseres enda mer utover.Oslo,Bergen, Stavanger, Kristiansand og mange flere byer ønsker turister velkommen, vi ønsker en travle byer og ikke en byer hvor gatene er stengte, bilene får ikke parkert eller rettere sagt er ikke velkomne.La byene være livlige!Vi ber om at byene kan forbli for alle samtidig som gulerot for de som har tatt og vil ta i femtidens kostnad ved overgang til elektrisk forbli i år fremover.Nye fossil biler har ny teknologi og minimalt med utslipp, teknologi er fremtiden og ikke økte avgifter som skaper uro og aggresjon.Fnb mener at vi har behov for utbygging av veinett i tillegg til at kollektivtransport også bygges ut.

Dette er en investering for flere generasjoner og vi mener at staten må bidra i større grad slik at billistene ikke får ytterligere kostnader.Bilprodusentene er pålagt å redusere bilparkens samlede CO2-utslipp innen i år (2021)og hvordan dette gjøres burde ikke folkevalgte mene noe om da det må være fagfolk som løser dette.

Folkeaksjnoen nei til mer bompenger (Fnb) mener at biltype bør være irrelevant så lenge den har null utslipp samtidig som teknologien blir bedre og bedre.Hybrid bilene vil være en god løsning for de som har behov for reiser som er lengre samtidig som de kan kjøre elektrisk i sentrum. Disse bilene kan bidra til at flere familier kun har en bil som dekker alle behov.

Svevestøv er en utfordring for luftkvalitet og Fnb vil vaske veiene minst en gang hver 15 dag slik at problemet er løst.Det anbefales å sette hastigheter ned på hovedveiene,miljøfartsgrenser, som faste lave grenser. Miljøfartsgrense innebærer at farten settes ned til 60 km/t på utvalgte veistrekninger. Lavere fart reduserer spredning av svevestøv i vinterhalvåret når konsentrasjonen er høyest, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.)

Studier gjort ved Norges Handelshøyskole dokumenterte effekten av miljøfartsgrensen i Oslo fra 2004 til 2015. Der kommer det frem at når fartsgrensen «miljøreduseres» fra 80 til 60 km/t, reduseres kjørehastigheten kun med 5,8 km/t. Dette har ingen effekt på lokal luftforurensning, skrev Aftenposten i 2017.Vi ønsker å holde grensene slik de er i dag og ikke fremme miljøfartsgrenser på hovedveiene.

Kommentarer til denne saken