Statistisk sentralbyrå sendte torsdag morgen ut folketall for 2. kvartal.

De viser nok en gang en betydelig vekst i Romerikes folketall.

Våre 12 kommuner økte med 2.172 og hadde 319.807 innbyggere per 1. juli 2021.

Veksten i 1. kvartal var på 1.672.

Lillestrøm på landstoppen

Lillestrøm kommune fikk denne gang den største økningen. Her økte folketallet med 618 til 88.024.

Ingen kommune i hele landet kan oppvise større økning.

Lørenskogs økning var på 496, som er nest størst i landet. Kommunens offisielle folketall er nå 43.660.

Vår tredje største kommune, Ullensaker, økte med 259 til 40.943. Eidsvoll økte med 237, Nittedal med 197.

Samtlige kommuner opplevde vekst, men den var beskjeden i Aurskog-Høland, Hurdal og Gjerdrum.

Flytter til Romerike

Hovedårsaken til den store økningen i folketallet er at svært mange flytter til Romerike.

Netto innflytting og innvandring til Lillestrøm i 2. kvartal var hele 536.

1.755 flyttet til Lillestrøm fra andre norske kommuner, 251 kom fra andre land.

I Lørenskog og Ullensaker var netto innflytting/innvandring på henholdsvis 414 og 226.

Eidsvoll og Nittedal har også registrert langt flere borgere inn enn ut, 198 og 160.

Fødselsoverskudd

Mange nye verdensborgere så dagens lys i april, mai og juni.

Bortsett fra Aurskog-Høland (minus 5), har alle kommuner fødselsoverskudd.

Overskuddet var størst i Lørenskog og Lillestrøm, som begge hadde 82 flere født enn døde.

Eidsvoll hadde 39 flere fødte enn døde, Nittedal 37 og Ullensaker 33.

Nedgang i storbyene

Norges folketall økte med 3.367 i 2. kvartal til 5.402.171

Dette etter et solid fødselsoverskudd på 5.103.

Derimot var det flere som flyttet fra Norge enn til landet, nærmere bestemt 1.736.

De tre største byene opplevde nedgang i folketallet, Oslo med 940, Trondheim 866 og Bergen 622.

Fakta

Romerikes folketall per 1. juli 2021:

Lillestrøm 88.024 (+ 618)

Lørenskog 43.660 (+ 496)

Ullensaker 40.943 (+ 259)

Eidsvoll 26.451 (+ 237)

Nittedal 24.744 (+ 197)

Nes 23.627 (+ 91)

Rælingen 18. 875 (+ 116)

Aurskog-Høland 17.687 (+ 13)

Nannestad 14.797 (+ 78)

Enebakk 11.125 (+ 50)

Gjerdrum 7.005 (+ 5)

Hurdal 2.869 (+ 12)

Norgestoppen i vekst:

Lillestrøm 618

Lørenskog 496

Nordre Follo 365

Bærum 352

Sarpsborg 311

Asker 296

Ullensaker 259

Eidsvoll 237

Fredrikstad 232

Tønsberg 232

Moss 213

Drammen 210