Tidlig lørdag formiddag opplyste Vegtrafikksentralen Øst at E6 fra Grønvoldkrysset til Mogreinakrysset i Ullensaker er stengt i begge retninger gjennom helgen grunnet veiarbeid.

Allerede da førte dette til lang kø bakover for trafikanter på vei nordover, ifølge veivesenet, som viste til at alternative ruter kan være E16/fv24 over Skarnes eller Rv4 via Gjøvik.

Søndag kveld står det også lange køer i området. RBs fotograf Remi Presttun sier at ved 19-tiden sto køen helt fra Dal i sydgående retning. Køen løser seg først opp når bilistene kommer seg ut på E6 igjen ved Jessheim.