(indre.no): Bane Nor er i full gang med å oppgradere og bygge om togstasjonen på Sørumsand.

Fra 3. juni blir det store endringer for pendlerne:

Da stenges stasjonen helt – og togspor, parkering og bussterminal flyttes.

– Fra denne datoen vil hele stasjonsområdet bli anleggsområde. Det eneste som fortsatt vil være åpent, er venterommet, der Mix Grill i dag holder til, opplyste prosjektleder Tom-Erik Rørholm i Bane Nor under et folkemøte om stasjonsbyggingen.

Lokalet i Misjonshuset på Sørumsand var ikke overfylt, men naboene som var til stede var både engasjerte og svært opptatte av den nye løsningen for stasjonen.

– Beregn ekstra tid

 

Når stasjonen stenges i begynnelsen av juni, må gående som skal med toget benytte Ing. Bøhns veg for å komme til plattform 3, som er den eneste plattformen som vil være åpen fram til stasjonen etter planen skal stå ferdig i desember.

Bilister må benytte innkjøring fra Industrivegen og benytte den nederste parkeringsplassen ved Verkstedbygget.

Pendlerparkeringen som i dag er etablert ved undergangen ved fylkesvei 172, forblir åpen. Her blir halve delen for pendlere, mens halve delen bli avgiftsparkering.

Det blir også opparbeidet pendlerparkering i Sørumsandvegen.

Bussterminalen blir flyttet til plassen overfor bilparkeringen utenfor Verkstedbygget.

– Vi er litt forsinket med arbeidene. Derfor vil Ing. Bøhns veg være helt stengt i et par uker ekstra. Vi ber de reisende beregne litt ekstra tid. I tillegg skal det skiltes godt og vi kommer også til å ha folk på stedet for å geleide passasjerene riktig den første tiden, sier Rørholm.

– Opprettholdes antall parkeringsplasser etter stengingen?

– Vi har 133 plasser i dag. Fra 3. juni reduseres dette til 115 plasser. Vi ser at det per i dag er rundt 15 plasser som ikke er i bruk. Vi håper alle som skal ta toget fra Sørumsand får plass, svarer Rørholm.

Må krysse veien

 

I tegningene fra Bane Nor, som ble presentert på møtet, kom det fram at gående etter planen skal krysse fylkesvei 172 ved Brusshopen. Naboene i området er sterkt kritiske til denne løsningen.

– Vil det da bli opparbeidet fotgjengerfelt?

– Vi har dialog med Statens vegvesen om dette. I flere tilfeller er det bedre uten. Det er garantert at gående er mindre oppmerksomme i kryss med fotgjengerfelt. Da går og sykler man rett ut, sa Rørholm.

– Det krysset er livsfarlig i dag. Flere ganger om dagen er det nestenulykker her, og bilene har minst 50 kilometer i timen nedover bakken. Med pendlere som har dårlig tid og som skal krysse veien, tør vi ikke tenke på hvordan det kan gå, parerte naboene, som heller foreslo overfor Bane Nor å krysse veien ved jernbanebrua, der det er mer oversiktlig.

Rørholm lovet å ta med innspillet videre, og opplyste også at det er vurdert nedsettelse av hastigheten i anleggsperioden.

Bakgrunnen for utbyggingen av stasjonen er å bygge ny undergang og ny sideplattform. Målet er å gjøre stasjonen både tryggere og mer tilgjengelig. Utbyggingen vil samtidig øke kapasiteten.