Det er skolene Skogbygda skole, Fenstad skole, Vormsund ungdomsskole og Brårud skole som fredag holdes stengt på grunn av brudd på hovedvannledningen innen Nes kommunale vannverk sitt forsyningsområde. Dette betyr at deler av Nes kommune er uten vann.

Kommunalsjef Ingar Døhlen tok beslutningen i dag tidlig og samtlige foresatte ble varslet via SMS om at skolene ble stengt.

– Foreldrene fikk varselet før skolen startet. Avgjørelsen ble tatt med bakgrunn av de tidene vi er inne i med frykt for spredning av korona-viruset, fastslår kommunikasjonssjef Elin Brede Kristiansen.

Hun sier de akkurat har lokalisert problemet og at det ikke er oppdaget forurensing. Likevel sender kommunen ut et varsel om å koke vannet, inntil de har fikset problemet for å være på den sikre siden.

– Vi vil legge fortløpende ut informasjon om status, fastslår Brede Kristiansen.

Nes kommunale vannverk forsyner rundt halve Nes kommune med vann.