– Statens vegvesen utfører i kveld, tirsdag 7. februar, nødvendig arbeid med utbedringer av en bruskjøt i nordgående retning på E6 Minnesundbrua i Eidsvoll kommune. Arbeidene starter ca. kl. 23.00 og vil ta noen timer, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Det er nordgående bru blir stengt mens arbeidene pågår og trafikk i begge retninger tas over sørgående bru. Trafikkmønster blir skiltet.

Minnesundbrua er en stålbjelkebru med dekke av armert betong. Brua er 532 meter lang, med et hovedspenn på 80 meter, og stod ferdig til OL i Lillehammer i 1994.

Utviding fra to til firefelts vei av E6 på strekningen Dal-Minnesund startet høsten 2009 og var ferdig i 2011. I den forbindelse ble også Minnesundsbrua utvidet til fire kjørefelt.