Stenger dørene: – I praksis umulig å få til en meters avstand

 – Vi har mottatt pålegg om avlysning av alle våre arrangementer og i praksis stenging av Frauna.