Strekningen Oslo S til Lillestrøm på Hovedbanen stenges for lokaltog (L1) fra 25. mars til 5. april klokken 10, skriver Bane Nor. Strekningen stenges fordi et nytt signalsystem på Bryn skal på plass.

Fra 27. mars til 4. april blir strekningen mellom Asker og Drammen helt stengt på grunn av rehabilitering av Lieråsen tunnel. 4. april blir i tillegg strekningen fra Drammen til Gulskogen og til Sande stengt.

Østfoldbanen stenges mellom Oslo S og Rygge og Oslo S og Kråkstad fra 1. til 4. april for vedlikeholdsarbeid.

I samme periode stenges også strekningen Støren-Steinkjer på Dovrebanen og Nordlandsbanen. Det skal gjennomføres tiltak før de nye motorvogntogsettene som kjører på både diesel og strøm, blir satt inn.