Klokken 08.30 starter møtet der arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) stiller fra regjeringens side.

Statsrådene vil svare på spørsmål fra kommunene etter at regjeringen nylig sendte ut forslag til regelverksendringer. Målet er at reglene skal bli fleksible nok til å håndtere et stort antall flyktninger på kort tid.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet landets kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i år.

Onsdag ble det kjent at UDI anbefaler norske myndigheter å planlegge for å ta imot 60.000 ukrainske flyktninger i år. Rundt 10.000 ukrainske flyktninger har til nå registrert seg i Norge.

– Regjeringen fortsetter å rigge Norge for å håndtere at flere titusen ukrainske flyktninger kan komme hit i månedene som kommer. Vi må ta høyde for at flyktningestrømmen kan vare lenge, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.