I den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag viste senterpartipolitiker Sigbjørn Gjelsvik til at Skedsmo, Sørum og Fet ble tvunget sammen til tross for resultat av folkeavstemninger i alle tre kommunene. Han ville vite om det skjer igjen, dersom Høyre blir sittende ved makten.

– Regjeringen har sagt at kommunesammenslåingene skal fortsette. Mener statsråden det bør gjennomføres nye kommunesammenslåinger i Akershus i neste stortingsperiode? spurte Gjelsvik.

– I 2016 var den faglige anbefalingen fra daværende fylkesmann i Oslo og Akershus at dette geografiske området burde bestå av ni kommuner. Jeg mener det er hensiktsmessig og fornuftig med flere sammenslåinger her framover. Det vil kunne gi en mer helhetlig og samordnet utvikling i regionen. Det er imidlertid opp til lokalpolitikerne i disse kommunene å bestemme om de ønsker å starte prosesser med sikte på sammenslåinger, svarte kommune- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Det beste utgangspunktet for å bygge en ny og større kommune er at de involverte kommunene selv ønsker sammenslåingen, sa han, men la ikke skjul på at han mener det fortsatt er for mange kommuner.

For gammeldags

– Tidligere Akershus fylke er et geografisk avgrenset område hvor bebyggelsen mange steder henger sammen på tvers av kommunegrensene og hvor mange innbyggere daglig reiser over kommunegrenser for ulike gjøremål. Det er et geografisk område hvor samfunnsutviklingen har løpt fra kommunegrensene, sa statsråden.

Han viste til at en administrative oppdelingen av sammenhengende byområder fører til konkurranse mellom kommunene om innbyggerne og bedrifter og til tids- og ressurskrevende samarbeidsprosesser hvor konsekvensene er byspredning og overforbruk av arealressurser.

Øvre Romerike har sagt nei

Gjelsvik viste til at kommunene i Akershus, som kommunene i resten av Norge, har vært gjennom omfattende prosesser de senere årene for å vurdere spørsmålet om kommunesammenslåing.

– De aller fleste kommunene har endt med at de ønsker å fortsette som egen kommune. For eksempel på Øvre Romerike så har samtlige kommuner valgt å fortsette som egen kommune, og det er jo fordi det er det som befolkningen ønsker. En meningsmåling som Lokalsamfunnsforeningen tok opp, viste at et stort flertall i Akershus ønsker å bestå som egen kommune. På Øvre Romerike var det 72 prosent som svarte at de ønsket å bestå som egen kommune og kun 18 prosent som sa at sammenslåing kunne være aktuelt. Hvorfor mener statsråden at man på tross av det skal kjøre på med videre kommunesammenslåing i Akershus, repliserte han.

– Jeg tror dette er et spørsmål om en modningsprosess. Det er mye mer komplekse og spesialiserte oppgaver kommunene skal løse i dag enn det var da Senterpartiets foretrukne kommunestruktur så dagens lys på midten av 1960-tallet, svarte Astrup.

– Jeg har ingen intensjon til å tvinge kommunene i det gamle Akershus fylke til å slå seg sammen, men jeg tror det kommer til å modne seg fram. Situasjonen kommer til å modnes slik at kommunene kommer til å komme fram til at de ønsker å slå seg sammen fordi de ser at det er til innbyggernes beste.

– Innbyggerne er fornøyd

Ole André Myhrvold (Sp) – valgt inn på Stortinget for representant Østfold – fulgte opp samme tema.

– Tallenes tale er ganske klar. Innbyggerne i små og mellomstore kommuner er over snittet fornøyd med de tjenestene de får, sa han.

Myhrvold spurte direkte om regjeringen mener Staten bør begynne å tegne et nytt kart og ta i bruk tvang for å få færre kommuner.

– Det svarte jeg på i forrige uke. Vil du ha svaret på det kan du lese referatet, repliserte kommunal- og moderniseringsministeren fra Høyre – tydelig lei av å besvare hvor harde virkemidler partiet vil ta i bruk for å kutte ned på antallet norske kommuner.

Du finner hele den muntlige spørretimen her. Gjelsviks spørsmål starter 2:43:35 inn i sendingen.