– En så sterk omfordeling av kostnadene er definitivt distriktsfiendtlig. Dette rammer både nettkunder i regioner med kraftproduksjon og kraftkrevende industri i hele landet, sier stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Statsråden på banen

I slutten av juni skal Statnett behandle en ny tariffmodell som gjelder fra 2019. Statnetts forslag til den nye modellen gjør at forbrukere og næringsliv i kraftproduserende regioner får betydelig høyere nettleie, mens Oslo-regionen kommer gunstigere ut, mener Sp.

Derfor har Marit Arnstad henvendt seg til olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Hun er bekymret for konsekvensene for de enkelte regionene og spør om statsråden vil sikre at det blir gjennomført en analyse av Statnetts foreslåtte modell før den trer i kraft.

– Jeg forventer at statsråden er opptatt av problemstillingen og bidrar til en analyse før en eventuell modell iverksettes. Avhengig av hva svaret blir vil vi vurdere å løfte saken inn i Stortinget til høsten. Dette er en prinsipiell diskusjon som fortjener politisk behandling, mener Sp-politikeren.

  • Les også:

Flere reaksjoner

Statnetts forslag, som har vært til høring, vekker reaksjoner. Flere enn Sp frykter betydelig økte kostnader. Det samme gjør Trønderenergi og den kraftkrevende industrien som aluminiumsverkene.

Årsaken er nybygging og oppgradering av det sentrale kraftnettet i Norge. Det grønne skiftet utløser også større forbruk og etterspørsel etter fornybar energi. Endringene i kraftsystemet krever at store investeringer må dekkes inn. Måten å finansiere det på er å øke nettleien, skriver Adresseavisen.

– Mønsteret er at distriktsfylkene taper og at hovedstadsregionen får reduserte utgifter, sier Arnstad, som frykter at spesielt strømkunder i Trøndelag, Agder-fylkene, Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Nord-Norge vil komme dårligst ut av Statnetts nye tariffmodell.

Fjerner «rabatter»

Samtidig som Statnett øker nettleien, er det samtidig et ønske å tilpasse den såkalte tariffmodellen.

Tidligere har regioner der det produseres kraft blitt belønnet for dette med lavere nettleie. Også kraftkrevende virksomheter som ligger i kraftproduserende områder har høstet frukter av redusert nettleie. Endringene fra Statnett betyr at kraftproduserende regioner ikke får like store «rabatter».

– Det er dette prinsippet vi nå går bort ifra. Signalet er at vi som storsamfunn ikke bryr oss om områder i Norge med stor kraftproduksjon. Derfor er det grunnlag for en politisk drøfting om dette er veien å gå. Endringen inneholder prinsipper og fordeling av regionale kostnader, sier Arnstad.

Mønsteret er at distriktsfylkene taper og at hovedstadsregionen får reduserte utgifter.

Marit Arnstad, stortingsrepresentant (Sp)

En tredjedel av nettleien husholdninger og andre strømkunder betaler går til sentralnettet. Spørsmålet fra Arnstad til olje- og energiministeren må besvares i løpet av seks virkedager.

Saken fortsetter under bildet.

Høyere nettleie

Kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett slår fast at en økning i nettleien for hele landet er uunngåelig på grunn av de nødvendige investeringene i strømnettet.

– Oppgraderingen av nettet innebærer at alle brukere av nettet vil måtte betale en noe høyere nettleie. Det kan også bli endringer i fordelingen mellom ulike kundegrupper. Endringer i nettleien for strømforbrukere er basert på nærheten til kraftproduksjon, sier Glette til ANB.

– I dag er nettleien for det sentrale strømnettet betydelig høyere i Oslo-området enn i områder med stort overskudd av kraftproduksjon. Slik vil det fortsatt være, selv om en ny tariffmodell vil redusere denne forskjellen noe. Det vil uansett ikke bli lavere nettleie i Oslo-området enn andre steder i landet, forklarer han. (ANB)