Gå til sidens hovedinnhold

Statens hus - på Årnes?

Leserinnlegg

Hva om man fikk på plass en statlig distrikts-hub sentralt i Nes på Romerike?

Ordfører i Stad, Alfred Bjørlo (V), lanserte nylig forslaget om å teste ut arbeidsfellesskap i distriktene der ansatte i ulike statlige virksomheter kan ha arbeidssted, hvis de ønsker det.

Istedenfor eviglange politiske dragkamper om hvilken etat eller direktorat som skal ut av Oslo – og hvor til – la heller de ansatte få bo der de vil, så desentraliseres staten deretter.

På Runni, kun et steinkast fra stasjonsbyen Årnes, planlegger man nå for omsorgsboliger, vanlige boliger, park med mer. Her kunne man lett ha plassert et "statens hus" også!

At mange arbeidsoppgaver i det offentlige kan gjøres hjemmefra har vi nå i ett år fått erfare, på både godt og vondt.

Pendlerturen til Oslo, med de kostnader i penger, utslipp og tidsbruk den medfører for de ansatte, kan nok påstås å ha gått ut på dato, i mange tilfeller. Også etter korona.

Allikevel vil nok mange ønske muligheten til å kjenne tilhørighet til et faglig fellesskap fra tid til annen, og det vil trolig være tilfeller der man må samle flere fysisk fra samme virksomhet, men ikke nødvendigvis på hovedkontoret i Oslo. Og ikke hver dag.

Da skal man reise til Statens Hus på Runni! Hit kan man komme med gange, sykkel, bil, buss, tog, fra andre steder i Nes, eller omkringliggende kommuner. Og det som regel MOT rushtrafikken.

Kortere reisetid for de ansatte, mindre klimagassutslipp, lavere transportkostnader, billigere leiekostnader for det offentlige, mer aktivitet og økt kundegrunnlag for næringer på Årnes.

Ikke dumt å prøve ut detta?

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, Nes Venstre, Neskollen

Kommentarer til denne saken