Starter arbeidet med å planlegge sikring av skredområdet

Arbeidet vil påvirke framtiden til kommunens sentrum etter skredkatasrtofen.