Staahle: – Man har selvfølgelig et personlig ansvar

Tom Staahle mottok lønn fra både kommune og stat i desember. Den ferske statssekretæren kjente ikke til innholdet i ny kommunelov som hans eget departement hadde ansvaret for.