Staahle fikk ikke fornyet tillit

Tom Staahle fikk to og et halvt år som medlem av Fremskrittspartiets sentralstyre. De neste to årene blir han 3. vararepresentant.