I alt 6,7 prosent av innvandrerne i Norge var siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013. For den øvrige befolkningen var andelen 4,5 prosent. Det viser rapporten « Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre », som Statistisk sentralbyrå la fram mandag.

SSB baserer seg på tall for personer som var over 15 år og bosatt i Norge 2010.

Forskjeller i kjønn og alder

Når man tar hensyn til forskjeller i kjønns- og alderssammensetning, reduseres overrepresentasjonen. Andelen gjerningspersoner blant innvandrere går ned fra 6,7 prosent til 5,8 prosent, og blant norskfødte med innvandrerforeldre går den fra 11,3 prosent til 6,8 prosent. Bakgrunnen er at det er mange unge i gruppen norskfødte med innvandrerforeldre.

Overrepresentasjonen sammenlignet med øvrig befolkning er særlig stor for familieinnvandrere og flyktninger, samt for personer fra Afrika.

Asia

Blant de asiatiske landene er innvandrere fra Filippinene, India, Kina og Thailand er betydelig underrepresentert, mens innvandrere fra blant annet Tyrkia, Afghanistan, Irak og Iran er betydelig overrepresentert.

Personer med bakgrunn fra Vest-Europa og Nord-Amerika, samt utdanningsinnvandrere, er også underrepresentert

Analysene er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd og blant bosatte personer med gyldig norsk fødselsnummer.

Lovbrudd som ikke er anmeldt og oppklart, samt lovbrudd som begås av personer formelt bosatt i et annet land, faller utenfor analysen.

(©NTB)