– Nedgangen i tilfredshet fra 2020 til 2021 tyder på at koronasituasjonen og ulike smitteverntiltak kan ha hatt en negativ effekt på livskvaliteten i Norge over tid. Da vi utførte undersøkelsen i 2021 hadde vi levd med smitteverntiltak i forskjellige grad i et helt år, sier SSB-rådgiver Kristina Strand Støren.

I den nye Livskvalitetsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå svarer 21 prosent av befolkningen at de har høy tilfredshet med livet i 2021 mens 28 prosent svarer at de har lav tilfredshet med livet.

Da undersøkelsen ble gjennomført i 2020 svarte 26 prosent at de var tilfredse med livet, mens 22 prosent svarte at de var lite tilfredse med livet.

Både i 2020 og 2021 ble undersøkelsene gjennomført i mars.

Resultatene fra årets undersøkelse viser at befolkningen i mindre grad opplever at livet er meningsfylt, opplever mindre mestring, mindre engasjement, mindre givende relasjoner, mindre optimisme for fremtiden og mer negative følelser sammenlignet med 2020.

SSB-rådgiver Støren sier at forskjellen fra den ene året til det andre ikke er veldig stor for alle indikatorene, men at alle er statistisk signifikante.

– Det er heller ikke slik at alle har fått det verre under pandemien, men tallene viser en tydelig trend på befolkningsnivå, sier Støren.