Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at boligprisene vil falle de to neste årene.

– Vi anslår at boligprisene faller i 2023 og 2024. Årsaken er i hovedsak svakere realinntektsvekst som følge av økte priser, lavere sysselsetting og høyere renter, sier administrerende direktør Geir Axelsen i SSB.

Spådommen er at boligprisene vil øke med 5,7 prosent i 2022, og deretter falle 2,5 prosent i både 2023 og 2024. De siste årene har veksten i boligprisene vært relativt høy, og i 2. kvartal 2022 var de nesten 20 prosent høyere enn samme kvartal to år tidligere.