Gå til sidens hovedinnhold

SSB: Renten på nye boliglån svakt opp

Artikkelen er over 1 år gammel

Rentene på nye boliglån har foreløpig økt langt mindre enn det renteøkningene fra Norges Bank skulle tilsi.

(Nettavisen) Statistisk sentralbyrå (SSB) er ute med sine seneste tall for gjennomsnittlige renter med pant i bolig, i praksis boliglån. Tallene henger etter, men apriltallene viser at renten på nye boliglån med flytende renter var på 2,59 prosent.

For nye boliglån med fastrente måtte låntakerne i gjennomsnitt ut med 2,84 prosent. Samlet gir det en snittrente for nye boliglån på 2,60 prosent. Nye fastrentelån hadde i gjennomsnitt en rente på 2,86 prosent, som betyr at fastrentelånene i april hadde en marginal nedgang fra mars.

Renteøkning i mars

Norges Bank satte 21. mars opp styringsrenten - bankenes innskuddsrente i sentralbanken - med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent. Aprilstatistikken til SSB bør derfor fange opp renten banker setter på nye boliglån

For løpende boliglån har bankene seks ukers varslingsfrist mot kundene, slik at renteøkningen i mars først ble gjort gjeldende i mai.

I mars, før renteøkningen fra Norges Bank, var gjennomsnittsrenten på nye boliglån med flytende rente på 2,52 prosent. Økningen i april er derfor på beskjedne 0,07 prosentpoeng, langt mindre enn det økningen fra Norges Bank skulle tilsi.

I grafen under vises renteutviklingen for boliglån med flytende og faste renter siden 2016.

Grafen viser at:
– Renten på gjennomsnittlig utestående fastrentelån siden 2016 har falt fra ca 3,2 prosent til snaue 2,9 prosent.
– Renten på nye fastrentelån har i samme periode steget fra ca. 2,3 prosent til omtrent det samme nivået.
– Boliglån med flytende renter har de seneste tre årene ligget stabilt på rundt 2,5-2,6 prosent.

At bankene har holdt igjen med å sette opp rentene, hadde faktisk betydning for den seneste rentebeslutningen til Norges Bank. Utlånsmarginen til bankene har vært lavere enn det sentralbanken antok, som talte for å øke styringsrenten i forrige uke til 1,25 prosent.

Gunstige avtaler

Mange banker, som DNB, setter opp rentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Dessuten er mange låntakere omfattet av kollektivavtaler, som har gunstige betingelser og egne låneavtaler. I tillegg valgte noen banker i vår ikke å sette opp boliglånsrenten, som Sbanken.

SSB skriver i en kommentar til apriltallene at bankenes utlånsmarginer på utestående boliglån til husholdninger falt med 0,07 prosentpoeng i april til 1,14 prosent. Utlånsmarginen på nye boliglån økte i pperioden med 0,02 prosentpoeng til 1,17 prosent.

Statistikken fra SSB tirsdag gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene, samt fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken kommer månedlig for et utvalg av banker og kredittforetak.

Hvert kvartal offentliggjøres en totaltelling for alle finansforetak, som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.

Kommentarer til denne saken