I forrige uke ble sønnen sendt hjem fra trening med Strømmens tiåringer. Dette fant Shamira Mahamed senere ut på e-post hvor laglederen skrev at sønnen ikke fikk delta på noen aktiviteter så lenge hun ikke har betalt inn 787,05 kroner for klubbens loddsalg som gjennomføres to ganger i året.

Det synes Mahamed er helt urimelig. Medlems- og treningskontingenten dekkes av det kommunale aktivitetskortet som dekker én aktivitet.

– Han skjønte ingenting og jeg var usikker på hvorfor han ble sendt hjem, helt til jeg så denne eposten. Dette er veldig trist. Han er så glad i fotballen. Det er det han vil drive med på fritiden, sier moren.

Romerikes Blad har sett eposten hvor det gis beskjed om at sønnen ikke får delta så lenge loddpengene ikke er betalt.

Ulovlig med gambling

Men loddsalg for idrettsforeningen føler Mahamed at hun ikke kan bidra med.

– De ber meg gjøre ting jeg ikke har lov til å gjøre, forklarer Mahamed som kom til Norge fra Somalia for 11 år siden.

Det begrunner hun med religiøse årsaker:

– All form for gambling strider mot troen vi muslimer har. Loddsalg er jo nettopp dette. Dugnadsarbeid er også en utfordring, men jeg stiller opp på så mye som jeg kan, og er også villig til å jobbe ekstra med dugnad for å kompensere for manglende loddsalg siden han synes fotball er så morsomt.

Moren hevder hun er villig til å finne løsninger med andre ting hun kan selge for klubben, i stedet for lodd.

– Jeg vet det er andre muslimer som selger lodd, men det er kun jeg som skal møte min Gud når jeg dør. Og det er kun jeg som kan svare på hvorfor jeg har valgt som jeg gjorde i livet mitt. Det er valg jeg må stå for selv.

– Streng tolkning

Professor Berit Thorbjørnsrud ved Universitetet i Oslo har ikke hørt om en liknende problemstilling blant muslimer tidligere. Men hun skjønner Mahameds tolkning.

– Gambling er ikke lov i Islam. Det er korrekt. Når moren definerer loddsalg som går til et veldedig formål som et bidrag til gambling, synes jeg det er en streng tolkning av Islam. Men den er klart innenfor rammene, mener hun.

Professoren oppfordrer Mahamed å søke råd hos ekspertise og personer i samme situasjon, men ikke minst oppfodrer hun alle til å finne en løsning som kommer tiåringen til gode.

– Hun kan kontakte islamske rådgivere og snakke med andre foreldre. Når hun også er innstilt på å kunne selge andre ting, er jo det også en fin løsning. Det aller viktigste er jo at gutten får spille fotball. Det er jo i alles interesse at han får fortsette med.

Får støtte

Romerikes Blad har vært i kontakt med andre foreldre som forteller om den samme problemstillingen.

Yram Mahmood er blant dem som skjønner Mahameds situasjon veldig godt. Hennes sønn sluttet med fotball.

– Gambling kan tolkes slik at det er ulovlig i Islam og noen tolker det slik. Det må man ha respekt for.

Vi stilte opp på dugnader og slikt i Strømmen, det kunne vi også gjort for å kompensere for lodd. Det burde være frivillig, som all annen dugnad. Og det er jo heller ikke alle som har penger til å betale for loddene. Det er heller ikke alle som sier fra, religion er veldig personlig. Det kan gå på språk og kultur. Når man møter tvang blir det veldig, sier Yram Mahmood.

Mahamed håper man finner en løsning som får sønnen tilbake på fotballbanen.

– Han er så glad i å spille fotball, så dette håper jeg løser seg på en eller annen måte.

 

– Helt ny problemstilling

Strømmen-leder sier loddsalget er frivillig for å redusere treningsavgiften.

Daglig leder Morten Teigen medgir at det er første gang han hører at loddsalg kan tolkes å være i strid med Islam.

– Ja, det er en helt ny problemstilling for oss. Det er åpenbart at vi må sette oss mer inne i dette, sier Teigen.

Den daglige lederen bekrefter at ti-åringen har fått beskjed om at han ikke får delta på trening og kamper på grunn av den manglende innbetalingen.

– Medlemmene kan redusere treningsavgiften ved å selge lodd. Det er frivillig. På generelt grunnlag har vi en policy på at man ikke kan delta hvis man ikke har betalt treningsavgift og medlemskontigent og det har dratt veldig langt ut. Etter å ha vært i kontakt med den aktuelle lagledelsen og også andre rundt denne saken, virker det nok som det har vært noen misforståelser.

Derfor er også Teigens melding til ti-åringen og hans mor veldig klar:

– Når treningsavgiften nå er i orden er han selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake på trening og kamp.