I millionminus etter å ha bygget egne storhaller

Både klubblederne og idrettsrådet ser på situasjonen som utfordrende før kommunesammenslåingen.