Avdekket enormt rehabiliteringsbehov: – Jeg er bekymret for framdriften

Det vil kunne koste nærmere 80 millioner kroner å sikre framtidig drift.