Ber om badeland-svar

Kjartan Berland (H) ber om en politisk avklaring rundt et mulig samarbeid om det planlagte bade- og svømmeanlegget på Strømmen.