Spørsmålet er om skolene har plass og ressurser nok til å hindre økt smitte

Av