• Still dine spørsmål nederst i saken!

Hver dag får ti kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Menn kan også få brystkreft, men mens rundt 3.700 kvinner får diagnosen hvert år, rammes bare rundt 30 menn.

Årets Rosa sløyfe-aksjon i regi av Kreftforeningen setter fokus på persontilpasset behandling av brystkreft, «fordi alle fortjener å få den behandlingen som er best for akkurat dem». Jo mer treffsikker behandling, desto flere vil overleve og slippe senskader, slår Kreftforeningen fast.

Overlege Laurens Reitsma ved bryst- og endokrinkirurgisk avdeling ved Ahus stiller seg bak dette budskapet.

– Vi har flere pågående studier på akkurat dette området. Som et av de største sykehusene i landet har vi en forpliktelse til å tilby brystkreftrammede best mulig behandling, slår han fast.

Fordi brystkreft forekommer i ulike former, etterstreber sykehuset også at behandlingen er mest mulig tilpasset pasientene, understreker han.

– Trenden er stadig mer skreddersydd behandling, og vi er kommet et godt stykke på vei, sier Reitsma.

Minst mulig cellegift

I praksis innebærer det blant annet at man tar sikte på minst mulig bruk av cellegift.

– I en av studiene Ahus er involvert i tar vi blant annet utgangspunkt i en genetisk profil av selve svulsten, en slags celletest, for så å prøve å nedgradere hissigheten på svulsten uten bruk av cellegift i de tilfellene der svulsten ikke er så hissig. Målet er å luke ut pasienter og pasientgrupper som før har fått unødvendig cellegiftbehandling. Genprofiler gjør det også mulig å kartlegge risikoen for tilbakefall senere, sier Laurens Reitsma.

Da tidligere Ahus-kirurg Joanna Majak Gundersen stilte til nettmøte for to år siden, var hun klar på at det har foregått en overbehandling med cellegift i norsk helsevesen.

Reitsma bekrefter dette, og sier det skjer mye på dette området, selv om det fortsatt er en lang vei å gå.

Overlegen legger til at det også prøves ut nye typer behandling for i det lengste å unngå å fjerne hele brystet.

– I noen tilfeller er vi nødt til å gjøre det, blant annet som følge av kreftsvulstens størrelse. Men i mange tilfeller kan vi nå også tilby en behandling som skrumper inn svulsten, slik at vi kan slippe å fjerne brystet. Heller ikke her er vi helt i mål, men vi er godt i gang, konstaterer Laurens Reitsma.

Anbefaler hyppig sjekk

Han understreker at brystkreft er blant kreftformene med størst sjanse for overlevelse dersom kreften oppdages tidlig.

– Brystkreft har en overlevelse på over 90 prosent i de tilfellene der det oppdaget på et tidlig stadium – og vi er blitt stadig flinkere til å oppdage det tidlig, slår han fast.

Fakta

  • Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner.
  • I fjor fikk 3.700 kvinner i Norge brystkreft for første gang.
  • Også menn kan få brystkreft, og hvert år rammer sykdommen rundt 30 menn.
  • Årlig dør rundt 600 menn og kvinner av brystkreft.
  • Stadig flere nordmenn overlever brystkreft. 9 av 10 kvinner som rammes, overlever sin brystkreft i fem år eller mer.
  • I Norge i dag er det nesten 50.000 personer som har blitt friske av eller lever med brystkreft.

Kilde: Kreftregisteret

Det handler ikke minst om å være oppmerksom på kuler i brystet, men også om rutinemessig screening – altså mammografi – av kvinner i aldersgruppen 50-70 år, da risikoen er størst.

– Hva er ditt budskap til norske kvinner når det gjelder å sjekke brystene?

– Gjør det rutinemessig og hyppig. Ved funn av kuler som du selv mener du ikke har kjent før, oppsøk lege, svarer Ahus-overlegen.

Tirsdag 20. oktober klokka 16-17 stiller han altså i nettmøte på rb.no for å besvare dine spørsmål om brystkreft, men du kan sende inn spørsmålene allerede nå.

**OBS! Ikke bruk fullt navn dersom du ikke vil at andre skal se det. Navn med tilhørende spørsmål publiseres når nettmøtet starter!**