– Sparkesykler bør forbys til pandemien er over

Tor Martin Ødegaard mener det er umulig å ivareta smittevernhensyn når det gjelder utleie av elektriske sparkesykler.