267 milliarder kroner var ved utgangen av november måned plassert i aksjefond av norske husholdninger. I mars 2020 var tallet 125 milliarder kroner, ifølge tall fra Verdipapirfondenes forening som NRK har hentet.

Foreningen opplyser at nesten hver annen nordmann nå sparer i aksjefond, mot en av tre tidligere.

Forsker Christian Poppe ved Forbruksforskningsinstituttet Sifo opplyser samtidig at det er 16 prosent av husholdningene som ikke har noen mulighet til å spare.

– Sparing er et fenomen som er betydelig skjevfordelt i samfunnet. I løpet av pandemien er spareevnen blitt betydelig redusert blant de som er mest utsatt økonomisk i samfunnet sier han.

(©NTB)