«Vi informerer herved om at vi er blitt enige om å ta ut skilsmisse etter den lange og tunge tiden vi har vært gjennom», skriver ekteparet i en kort pressemelding onsdag kveld.

«Skilsmissen har ingen innvirkning på at vi fullt ut vil fortsette å samarbeide med å fremme en begjæring om å gjenåpne straffesaken i samarbeid med våre advokater og privatetterforsker Tore Sandberg», fortsetter de.

De to opplyser at det ikke vil bli gitt uttalelser om bruddet ut over offentliggjøringen onsdag. De presiserer at det heller ikke vil bli gitt kommentarer om gjenåpningssaken før begjæringen om gjenåpning er innlevert til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Per og Veronica Orderud sonet i nesten 16 år for trippeldrapet på ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (83) og deres datter Anne Orderud Paust (47) i mai 1999. De tre ble skutt på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

Per og Veronica Orderud ble begge løslatt fra fengsel i januar i år.

Også Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt i saken. De ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

Ingen av de fire ble dømt for å ha utført drapene. Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble dømt for medvirkning til overlagt drap, mens Lars Grønnerød ble dømt for uaktsom medvirkning. (©NTB)