Bekymringsmeldinger førte til stenging av gatekjøkken

To bekymringsmeldinger førte til at Mattilsynet dro for å sjekke forholdene. Inspektørene nølte ikke med å stenge gatekjøkkenet umiddelbart.