Vil ha spleiselag for Tertitten

Torunn Skottevik sier hun vil jobbe for at Fylkestinget går inn for å sikre planovergangene på Tertitten.