Det er lagt til rette for mer-åpent i ungdomsklubben i uke 26, 27, 31 og 32, med tilsetting av flere aktivitetsledere og økt innsats med gjennomføring av en rekke spennende tiltak. Kommunestyret vedtok 26.april at det skal settes av100.000 kroner for å få til dette, og disse penga vil bli bevilget ved budsjettjustering i juni.

I disse sommerukene ønsker vi å tilby en rekke forskjellige aktiviteter for ungdom – alt fra filmvisning, tur til Myrdammen, gaming, aktivitetsdager osv. For å få til dette, så er det behov for trygge voksne og aktivitetsledere.

Enstemmig

Arbeiderpartiet er glad for at vi fikk et enstemmig kommunestyre med oss på dette tiltaket, som er et godt bidrag til å skape trygge og gode nærmiljøer med aktivitetstilbud for ungdom også etter at skoleåret er slutt.

Heldigvis har Rælingen fått betydelige midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) – 1,6 millioner over en treårsperiode. Kommunen legger inn 20 prosent egenandel og har søkt om penger til blant annet kulturskolen, Bua (utlån av idrettsutstyr), juniorklubb og åpen hall for ungdom som ikke driver organisert idrett.

Hensikten er å nå særlig barn og unge som ellers står i fare for å oppleve utenforskap, slik at de kan delta på lik linje med andre i ulike kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Stort trøkk

Sommerjobb for ungdom er kommunens viktigste satsing her. I fjor satte vi av 200.000 kroner til dette, og tiltaket videreføres med stort trøkk denne sommeren også.

Vinteren har vist at det er noe uro i ungdomsmiljøet i Rælingen. Det er viktig at vi som kommune skaper trygge og gode nærmiljøer for ungdom slik at de kan knytte kontakter, få gode opplevelser og møte trygge voksne.

Siv Rez (Ap), leder utvalg kultur og nærmiljø og Halfdan Karlsen (Ap), leder utvalg for oppvekst (Ap), Rælingen