Solgte boliger for 2,2 milliarder i fjor

Stor-Oslo Eiendom, som har flere prosjekter på Romerike, solgte boliger for 2,2 milliarder i fjor. I Meierikvartalet i Lillestrøm ble det solgt leiligheter for 600 millioner i 2019.