– Vi kan plutselig få stengninger som er sterkere i januar og februar, med dagens situasjon. Eller vi kan få den gradvise oppmykingen som vi jo håper det blir, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Vi kan få en tredje bølge, som en konsekvens av at folk tenker: «Nå er det ikke så farlig, for det er ikke så mange gamle som blir syke». Det kan være helt riktig, men det er fortsatt veldig mange andre som kan bli veldig syke av dette, sier hun.

Juleselskap bekymrer

Statsministeren har reist til Bergen for å feire jul.

Med seg til hjembyen har hun én stor bekymring: At nordmenn nå senker skuldrene for mye.

– Vi fulgte rådene til helsemyndighetene da vi åpnet opp for at det kunne være flere gjester to ganger i julen. Men jeg er bekymret for at ikke alle har fått med seg at forutsetningen er at en da møter enda færre både før jul, i romjulen og etter nyttår, sier Solberg.

– Jeg må oppfordre alle å være veldig forsiktige i julen.

Hun erkjente nylig overfor NTB at regjeringen konkret vurderte å stenge ned samfunnet i noen uker rundt årsskiftet. Grepet ble droppet da smitten falt.

Vaksinenytt til glede og uro

Det mest positive scenarioet innebærer at vaksinering kommer for fullt over nyttår, parallelt med at dagens strenge tiltak virker og bringer smitten ned. Da vil tiltakene gradvis kunne avskaffes og samfunnet bevege seg mot normalen.

I motsatt fall fører en uforsiktig høytidsfeiring til smitteoppblomstring – og strengere tiltak i januar.

– Absolutt. Vi må være forberedt på at det kan komme. Derfor er det viktig til at vi ikke bidrar til det og slapper av, fordi det nå kommer gladnyheter om vaksinering av de første eldre, sier Solberg.

– Gleden må ikke gjøre at avstanden blir mindre, for å si det sånn.

Statsministeren er ikke i tvil om at en ny smitteoppblomstring vil kunne bety utfordringer for helsesektoren, ved at mange personer blir alvorlig syke. Det tar dessuten tid å få vaksinert alle sårbare grupper.

Studenter, skolebarn og eldre

Erna Solberg trekker opp noen hovedstolper i sin strategi for 2021. Planen er å fortsette med testing, isolasjon, smittesporing og karantene, slå ned lokale utbrudd og videreføre strenge tiltak lokalt og også nasjonalt.

– Jeg ser ikke for meg nå at vi kommer til å være fri for nasjonale tiltak før ganske langt ut i 2021, sier Solberg.

– Men vi skaper noen sideeffekter av denne typen tiltak som går på helse i et utvidet helsebegrep – ensomhet og andre opplevelser av at livet er mindre verdifullt.

Mot dette bakteppet trekker hun opp hvilke grupper som først kan få lettelser:

* Studenter bør få se noe annet enn en dataskjerm og oppleve økt aktivitet for å motvirke psykiske plager.

* Det er et mål at færrest mulig kommuner skal være nødt til å holde skolene på rødt nivå.

* Vaksiner til sårbare eldre vil kunne gi lettelser i besøksrestriksjonene og dermed bedre livskvalitet.

Men vaksiner til tross: Solberg tør ikke garantere for en normal sommer med normale aktiviteter for nordmenn flest.

– Vi vil gradvis kunne øke hvor mange som kan være sammen, og hvilke aktiviteter det kan åpnes for. Men de store massearrangementene står sist på listen, sier hun.

(©NTB)