Lørdag 26. november var det 80 år siden lasteskipet Donau deporterte 532 norske jøder, menn, kvinner og barn, til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Om bord var også en mann fra Lillestrøm. Han het Isak Kermann, var født 15.08.1885 i Odessa, Russland, og kom til Norge i 1909. Her giftet han seg og fikk tre barn. Etter separasjon fra sin kone flyttet han til Lillestrøm, hvor han arbeidet blant annet som pølseselger og tivoliarbeider. Ved arrestasjonen var han bosatt i Voldgata 80 B. Her kan vi i dag se «snublesteinen» til hans minne nedfelt i asfalten.

Snublesteiner er forgylte brostein med inngraverte navn på personer som ble ofre for nazismen. De er felt ned i gaten foran steder hvor de bodde eller arbeidet. Steinene minner oss om at Holocaust foregikk akkurat her og ikke bare et annet sted, langt vekk.

Ruth Maier var en ung jødisk østerriksk flyktning som kom fra Wien til Lillestrøm i 1939. Hun var et par år bosatt i Post- og Telegrafbygningen i Lillestrøm, der det henger en blå minnetavle over henne. Snublesteinen hennes ligger i Dalsbergstien i Oslo hvor hun bodde da hun ble arrestert og sendt til Auschwitz.

Et ordtak sier at man dør to ganger. En gang når hjertet slutter å slå og en gang til når ingen lenger husker hvem du var. Disse to og de andre skal minnes for at dette aldri må skje igjen.

Anne Clark, Leder, Lillestrøm Historielag