Smitteutbrudd på treningssenter – stenger ikke dørene