Smittesituasjonen på Romerike: To beboere ved sykehjem smittet – barnehage og nye skoler og rammet

Fredag har 30 personer fra til sammen sju ulike kommuner fått påvist korona på Romerike. Spesielt tre kommuner skiller seg ut.