Slik korona-forbereder de seg til skolestart

August er måneden for skolestart, men årets inntog av elever blir noe annerledes. RB har sjekket hvordan de ulike skolene forbereder seg: En barneskole, en ungdomsskole, en videregående skole, en folkehøgskole, OsloMet og WANG.